குஜராத் தேர்தலில் பாஸ்வான் கட்சி போட்டியில்லை : பா.ஜ.க.வுக்கு ஆதரவு அளிக்கிறது

குஜராத் தேர்தலில் பாஸ்வான் கட்சி போட்டியில்லை : பா.ஜ.க.வுக்கு ஆதரவு அளிக்கிறது

குஜராத் சட்டமன்றத் தேர்தலில் லோக் ஜனசக்தி கட்சி எந்த தொகுதியிலும் வேட்பாளரை நிறுத்தப்போவதில்லை என்றும், பா.ஜ.க.வுக்கு ஆதரவு அளிப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *